ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพลในสังกัด ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและถ่ายทอดเสียงร่วมกับ วิทยุ ศอ.บต. ในกิจกรรม ศอ.บต. ร่วมกับ โรงเรียนประทีปวิทยา และสำนักข่าวอามาน ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ ต้อนรับ พล.อ.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ในการจัดกิจกรรมโครงการ "คลื่นลูกใหม่ ชายแดนใต้"

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกิจกรรมวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 4๔๕ เพื่อเชิดชูเกียรติ รำลึกถึงวันสำคัญของหน่วย

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนพิธีกร ในกิจกรรม"จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ ก.ค.๒๕๖๒

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนพิธีกร ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดต่างๆในจังหวัดนราธิวาส 13 อำเภอ ๑๙ วัด

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนพิธีกร ในกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

ผผเมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในการเยี่ยมเยียนและมอบขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กหญิงซุลฟา สาและ บุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.น.อ.อธิพล สังข์รัตน์ หน.วส.๙๑๒ฯ
ร่วมงาน ประกวดโคเนื้อ สายพันธุ์ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ฯ ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสังคมคุณธรรม จังหวัดนราธิวา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมถ่ายทอดเสียงกิจกรรม การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต.สัมพันธ์สัญจร อำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2562 "ศอ.บต.ส่งใจ อำเภอยิ้ม"

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ฯ นำกำลังพลร่วมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล และสนับสนุนพิธีกร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.)โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลและสนับสนุนพิธีกรร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมออกสลากกาชาด และสนับสนุนพิธีกรออกสลากกาชาด พร้อมทั้งพิธีกรเวทีกลาง ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๖๒

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา ร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชน ๙๑๒ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ฯให้การต้อนรับ พล.ต.ชัยพล นิยะสม ผอ.สตป. สจร.ทหาร /หัวหน้าชุดตรวจชุดตรวจ สจร.ทหาร และคณะ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีและสนับสนุนพิธีกร ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสานขอความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพลร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีเปิดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข ประจำปี ๒๕๖๒

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.อาจอง บัวชุม ผอ.กขว.นทพ./หัวหน้าชุดตรวจ และคณะ ในการตรวจติดตามด้าน การปฏิบัติงานด้านการข่าว และการต่อต้านข่าวกรองในพื้นที่

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมต้อนรับคณะติดตาม/ประสานงานการดำเนินการแก้ไข จชต.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันท ๒๓ ก.พ. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมประชุมปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนใต้ ตอน คืนคนดีสู่ครอบครัว

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าพบปะส่วนราชการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เป็นผู้อำนวยการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดนิทรรศการมีชีวิติส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม "ลานวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีมือนารอ และการประกวด

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๒ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมงานพิธิเปิดงานวันครบรอบ ๑๔ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล
ร่วมต้อนรับและส่ง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพลทำการฝึกอบรมการใช้อาวุธประจำกาย (ปลย.16) ฝึกท่ายิง และทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม ประจำปี 2562

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๒ และการจัดประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมวันเด็ก สำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส)

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ. /ผอ.ศบภ.สนภ.๔ นทพ.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของ ศบภ.สนภ.๔ ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ "พายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) "

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพล ๓ นาย ยานพาหนะ ๑ คัน เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ ๖

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ ธ.ค. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส. ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น ณ ห้องปะการัง โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมการซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนพิธีกรกิจกรรมการรับมอบเสื้อปั่นจักรยาน โครงการ Bike อุ่นไอรัก พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ พล.ต.สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค๔ เป็นประธานในพิธี

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราษฎร์บูรณะ( วัดช้างให้)

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๑ บก.ทท (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีโดยมี พล.อ. ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธี

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมต้อนรับและส่ง พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฯ ครบรอบ ๔๘ ปี

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ. ตรวจเยี่ยมกำลังพล วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๙๐๐ น. บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมุทาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ประชุมกำลังพล วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เพื่อชี้แจงตามนโยบาย ผบ.ทสส., ผบ.นทพ. และนโยบายของ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เข้ารับของที่ระลึก เบิกผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขัน เรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมเป็นเกียรติ และสนับสนุนพิธีกร เปิดพิธีตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านอำเภอ บาเจาะ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมเป็นเกียรติ และสนับสนุนพิธีกร เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัจย์

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลและสนับสนุนพิธีกรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส. ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลา วันรำลึกครบรอบวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงค์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี”

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดนราธิวาส พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเวียนเทียน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๔ -๒๖ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439)

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมโครงการ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสู่การสร้างสังคมสันติสุข หรือ Life skill & Smart Student Camp.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา และสมโภช เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙ ต้น เพื่อถวาย ๙ วัด โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ต.เบญจพล รังสีภาณุรัตน์ หัวหน้าชุดตรวจ และคณะสายงานฯ ในการตรวจการปฏิบัติตามนโยบายและการพัฒนาหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายสันติสุขชายแดนใต้ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมพบปะสื่อหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ณ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ., รอง ผอ.สนภ.๔ และผบ.นขต.ในพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลของ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีรดน้ำศพ จ.ส.อ.พัฒชัย สุรีย์ จนท.คลัง นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุน การถ่ายทอดเสียงและผู้สื่อข่าว ในกิจกรรมเปิดโครงการประชารัฐ “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ ” เพื่อจังหวัดพัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนพิธีกรและการแสดงรำตาลีกีปัส (เป็นศิลปะการแสดงระบำพื้นเมืองของทางภาคใต้) ในโครงการ ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ของ บก.ทท. ทุกวันพุธต้นเดือน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน แข่งเรือฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี โดยชุมชนยะกัง ณ ตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปี ชุมชนยะกัง ๑ ตำ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 5 แสนตัว เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูตามโครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนและกิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมออกอากาศสัญจรสร้างความเข้าใจในผลงานของรัฐบาลและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราชที่ 1439 เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงกิจกรรมทางศาสนาอิสลามให้กับกำลังพลและพี่น้องชาวมุสลิม

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ. นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมโครงการ รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราชที่ 1439

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต. อภิวัฒน์ ทองอยู่ ผอ.สตป.สจร.ทหาร และคณะ ที่เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
จัดกำลังพลอบรมกวดขันวินัย ตามคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ ระเบียบการตรวจและการกวดขันวินัยของกำลังพล

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี ๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ได้สนับสนุนพิธีกรเวทีนาวากาชาด ในงานกาชาดและงานประจำปี ๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๖๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับชุมชนจัดงานกิจกรรมเนื่องในประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในเทศกาลวันสงกรานต์


>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร หน.วส.๙๑๒ ฯ เนื่องในประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมโครงการ ๑ หน่วยวัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือประชาชน กองบัญชาการหองทัพไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดโครงการการประกวดขับร้องเพลงอนาซีดเทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดชายแดนใต้สู่เวทีอาเซียน สำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดฯ เป็นนักเรียนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ท.ดุษฎี อินทรพล ผทค.พิเศษ บก.ทท และคณะ เดินทางไปติดตาม/ประสานงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ นขต.บก.ทท.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๑ เวลา บก.ทท.(นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีมือนารอ จัดขึ้นโดยวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ รวมพลังจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.มอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล จำนวน ๗ ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาบุตร บก.ทท.ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบหน่วย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยฯ ให้สะอาดน่าอยู่ยิ่งขึ้น

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๓๒๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๔๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดชุดถ่ายทอดเสียงการประกวด ขับร้องอนาชีด ในงานเมาลิดสัมพันธ์ รักษ์นบี "โครงการเสริมสร้างความเข้าใจสถานศึกษาเอกชน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทานประกอบไปด้วย ท่าตรง ท่าพัก ท่าหัน ท่าทำความเคารพ ท่าถอดหมวก-สวมหมวก ท่าเดิน และท่าวิ่ง

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ได้จัดเจ้าหน้าที่ ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการดำเนินการถ่ายทอดเสียง พิธีเปิดงานครบรอบ ๑๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคินทร์

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ให้การต้อนรับ ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ในการนำเยาวชน “โครงการคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้ รุ่นที่ ๒” ประจำปี ๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดผู้สื่อข่าว/ประชาสัมพันธ์ ในการพบปะเยี่ยมเยียน และมอบวัสดุอุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ และ แร่ธาตุก้อน ให้แก่ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกับ ศอ.บต.และสถานีวิทยุเครือข่าย ๕ จังหวัดภาคใต้ จัดกิจกรรม"การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต.สัมพันธ์ สัญจร" ครั้งที่ ๒/๒

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าประจำเดือน ม.ค.๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลมอบทุนการศึกษาและเยี่ยมเยียน ครอบครัว เด็กหญิง ซุลฟา สาและ บุตรของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นาวาอากาศเอก อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พบปะสื่อมวลชน จ.นราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. และส่วนราชการในพื้นที่นราธิวาส เอกชน รัฐวิสาหกิจ ร่วม จัดซุ้มกิจกรรม/มอบของขวัญ เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าประจำเดือน ม.ค.๖๑ ให้แก่กำลังพล

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การสนับสนุนผู้สื่อข่าว/ประชาสัมพันธ์ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีเปิด กิจกรรม ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. และคณะ ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังใจ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกับ ศอ.บต.จัดโครงการ “การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต.สัมพันธ์” สัญจร ครั้งที่ ๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดโครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าประจำเดือน ธ.ค.๖๐ ให้แก่กำลังพล เพื่อเป็นการฝึกความชำนาญในการแสดงความเคารพ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลสนภ.๔ นทพ. ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.พัทลุง พร้อมมอบสิ่งของต่างๆ ให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัย

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดผู้สื่อข่าว ประชาสัมพันธ์/สนับสนุน นขต.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดผู้สื่อข่าว สนับสนุน นขต.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ./ศบภ. นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนวงดนตรี ซิมโฟนิคแบนด์ จาก โรงเรียนนราธิวาส โดยบรรเลงเพลง พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ได้นำเยาวชน"โครงการเปิดโลกทัศน์คลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้ "

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนให้กับกำลังพล วส.๙๑๒ ฯ และท่าประกอบการยิง

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.และคณะ ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.ณ ตลาดกลางปศุสัตว์ภาคใต้ อ.หนองจิก จว.ปัตตานี.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.นำกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติี

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.เป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทอนุรักษ์และประเภทสร้างสรรค์ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมทำบุญ ๒ ศาสนา และสักการะรูปปั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (ผู้ก่อตั้ง กรป.กลาง) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันท ๒๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๒๒๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ส่วนราชการและประชาชน ร่วมพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน ในพื้นที่ รับฟังสวดพระพุทธมนต์ (บทธัมมะนิยาม)

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมเกล้าถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 5

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุป พร้อมให้โอวาทกำลังพลของหน่วย

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๖๓๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกับ สนภ.๔ สน.และ นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์ในงานแถลงข่าวผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ ๙๑๐๑

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดผู้สื่อข่าว ติดตาม โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๐ เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ได้นำกำลังพลร่วมส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ได้พบปะกำลังพล วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ. จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผอ.สนภ.๔ นทพ. ระหว่าง พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผอ.สนภ.๔ นทพ. (ท่านเก่า) และ พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ. (ท่านใหม่)

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบ ๑๐๐ ปี

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ปลูกต้นดาวเรือง เพื่อให้ดอกบานทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมชมการแข่งเรือกอและ เรือยอกองและเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.มอบหมายให้ ร.อ.อรรถพล ศรีเปารยะ ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผธบ.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.เป็นผู้แทน อัญเชิญถ้วยพระราชทานจากที่ประดิษฐาน ห้องโถงศาลากลาง เพื่ออัญเชิญไปยังพลับพลาหาดนราทัศน์

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมชมริ้วขบวนแห่งานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดยน.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดผู้สื่อข่าว ในการซ้อมใหญ่การประชันเสียงนกเขาชวา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.มอบหมายให้ ร.อ.อรรถพล ศรีเปารยะ ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผธบ.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.เป็นผู้แทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย ได้เดินทางไปทำการร่วมลงทะเบียนในโครงการ “จิตอาสาเฉพาะกิจ”

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมเป็นเกียรติและ สนับสนุนการถ่ายทอดเสียง ในการแสดงและขับร้องเพลงประสานเสียง “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์”

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดผู้แทนและผู้สื่อข่าว งานมหกรรม ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ สินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๕๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ร่วมรับฮุจญาจ ( ผู้แสวงบุญที่เดินทางกลับมาจากการประกอบพิธีฮัจย์) เที่ยวบินแรก ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน ของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกับกองพลทหารราบที่ ๑๕ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ,หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ,กรมทหารราบที่ ๑๕๑ ,สำนักงานสัสดีจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเจ้าภาพเสวนายามเช้า

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๔๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหาร และคณะ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้นำเยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ในการจัดกิจกรรมการประกวด นักจัดรายการวิทยุ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมโป่งผีเสื้อหลากสี

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล วส.๙๑๒ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าพบปะส่วนราชการและกิจกรรมให้อาหารปลา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

x เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลังพลจัดกิจกรรมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

x เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมและสื่อข่าว สานพลังเกี่ยวกระจูดสืบสานแนวพระราชดำริ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

x เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมโครงการแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ ๑๒ สิงหา มหาราชินี

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

x เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

x เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมงานพิธีวันรำลึกครบรอบวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

x เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล วส.๙๑๒ฯ จำนวน ๑๐ นาย ร่วมบริจาคโลหิต

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

x เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๖๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ นักเรียน และประชาชน ในการเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศล

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา จัดมหกรรมการประกวดขับร้องเพลงอนาชีด ปณิธานความดีสู่อาเซียน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๐เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.สนับสนุนพิธีกรในพิธีทางศาสนามหามงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. กระทำพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ต.เชิดชัย สุคนธสิงห์ รอง เสธ.นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๑๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ) เวลา ๑๑๐๐ โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการประกวดโต้วาที พาทีสร้างสรรค์

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ) เวลา ๐๙๐๐ โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) เวลา ๐๙๐๐ โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาชาวนราธิวาส"ทำดีเพื่อพ่อ" ร่วมพัฒนา"ถนนสายแห่งความจงรักภักดี"

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ) เวลา ๐๙๐๐ โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพลเข้ารับการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนในกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ xเมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) เวลา ๐๘๐๐ โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ “รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีปล่อยขบวน แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๔๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีหล่อเทียน สมโภชเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท.โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล ร่วมงานใน โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ภาษาถิ่นตากใบ (เจ๊ะเห)" กิจกรรมรวมพลคนเจ๊ะเห"

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมละศีลอด ฮ.ศ.๑๔๓๘ Ramadan Kareem 1438 AH.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๘๒๖ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมละศีลอด รอมฎอนสัมพันธ์

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.นำกำลังพลร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

xเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

x เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรม Kick of ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ต.อัสรีย์ อัสมะแอ นายทหารแปล ผรข.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมให้การ ต้อนรับนายซาฟีอี เจะเลาะห์ ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาสและคณะ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ร.ต.อมร จันทร์ศรี รน. นชง.นทพ.ผู้แทน หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ บก.ทท. ( นทพ.) พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ ฯ ให้การต้อนรับ พล.ท.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผอ.ศพม. ร่วมจัดรายการ ก้าวไปกับ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ เยาวชนจากโครงการ "คลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้" รุ่นที่ ๔

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะอาชีพ กีฬา และสันทนาการ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลในสังกัดทุกนาย

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดผู้สื่อข่าวทำข่าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๖๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพล ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และประกอบพิธีเวียนเทียน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รองหน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.นำกำลังพลดำเนินการบำรุงดูแลต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ น. บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๐ เวลา ๒๓๐๐ น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมเป็นกรรมการสักขีพยานและชี้ขาดการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ น. บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.เข้าร่วมการประชุมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเวทีการประชุมกลุ่มย่อยตามโครงการ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ผู้แทน หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมในพิธีเปิดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรันต์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.เป็นประธานงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ชุมชน๙๑๒

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๐ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.ยุทธศาสตร์. ธรรมเดชศักดิ์. ผอ.กขว. นทพ. และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าว

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ ผทน.วส.๙๑๒ ฯ ให้ความรู้เกียวกับวิทยุในรูปแบบดิจิตอล และการถามตอบ (Request)

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ผอ.สนภ.๔ นทพ.และคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมเดินขบวนสงกรานต์เนื่องในวันสงกรานต์

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สนภ.๔ นทพ. ครบรอบปีที่ ๒๖

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ร.ต.อมร จันทร์ศรี รน. นชง.นทพ.ผู้แทน หน.วส.๙๑๒ สนภ. นทพ.นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันท ๕ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ร.อ.อรรถพล ศรีเปารยะ ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผธบ.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ผู้แทน หน.วส.๙๑๒ นำกำลังพลร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สนับสนุน สนภ.๔ สน. เพื่อดำเนินประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๔๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกิจกรรม BIG CEANING DAY

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าและอบรมแบบธรรมเนียมทหารให้แก่กำลังพลของหน่วยได้รับทราบถึงบทลงโทษเมื่อกระทำความผิด

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล วส.๙๑๒ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าพบปะส่วนราชการ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน " เที่ยวเจ๊ะเห เลตากใบ ไปเกาะยาว เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอตากใบและส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดผู้สื่อข่าวร่วมติดตามภารกิจของกรมชลประทาน ในการลงพื้นที่นราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน มี.ค.๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ. อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล วส.๙๑๒ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าพบปะส่วนราชการ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ได้จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สนับสนุน สนภ.๔ สน.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการปั่นรวมใจไทย ๒ ตอน " จชต. กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน "

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.(หญิง) สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ร.อ.อรรถพล ศรีเปารยะ ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผธบ.วส.๙๑๒ ผู้แทน หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.นำกำลังพลร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๐บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุน พิธีกร ถ่ายทอดเสียง พร้อมทั้ง ผู้สื่อข่าว ในกิจกรรมโครงการตลาดนัดชุมชนทหาร

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ 

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลในสังกัดทุกนาย ทุกช่วงอายุ

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส. ๙๑๒สนภ.4 นทพ. ติดตาม พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมคณะ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ. อธิสพล สังขรัตน์
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส. และคณะ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับ สนภ.๔ สน. และ สสจ.นธ. จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
สนับสนุน นขต.สนภ.๔ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับ สนภ.๔ สน.และ ฉก.นราธิวาส ๓๓ ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุม วส.๙๑๒

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.นทพ.และคณะ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
ตามนโยบาย ผบ.ทสส. เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
พบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ นาย

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๕๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ.ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๐๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๕

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ของทุกหน่วย ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สนับสนุน นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.ในพิธีส่งมอบวัสดุและคุรุภัณฑ์ โครงการเกษตรผสมผสานและโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดโครงการประสานใจในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ต.บางนาค อ. เมือง จ.นราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๔๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล จำนวน ๒ นายซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ไตรมาสที่ ๑ ) ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ และ กำลังพล สนภ.๔ สน.ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบาย ผบ.ทสส. และนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๕ บก.ทท.(นทพ.) ) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ ร่วมพิธีบรรพชาและอุปสมบท โครงการอุปสมบทพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดพิธีตักบาตรและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๕๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ สน. และ สนภ.๔ สน.จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบาย ผบ.ทสส. และนโยบายรัฐบาล

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ ,สนภ.๔ สน. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุและการเสนอข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมแถลงข่าวเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเสริมพลังผู้หญิง

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เข้าร่วมกิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ กะทะใหญ่ที่สุดในโลก ในกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี"

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๑๓๐ บก.ทท. (นทพ.)โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นำเหล่าข้าราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลังพล ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ศาลจังหวัดนราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หารือแนวทางการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ของหน่วยในสังกัดกระทรวงกลาโหม

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นพันโทหญิง สมิตรา อามิน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมปรับปรุงทำความสะอาดรั้วกำแพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเตรียมทาสีรั้วกำแพงให้มีความสะอาดสวยงาม

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๑๕ - ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน พ.ย.๕๙

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๑๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ตรวจปัสสาวะกำลังพลของหน่วยเพื่อหาสารเสพติด ณ บก.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนในสังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ปีที่ ๔๖ โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา ๐๗๐๐ พิธีถวายเครื่องสังเวย พระภูมิเจ้าที่ ,เวลา,๐๗๑๕ พิธีสักการะรูปปั้น จอมพลสฤษดิ ธนะรัชต์ (ผู้ก่อตั้ง กรป.กลาง) ,เวลา ๐๗๒๐ พิธีทำบุญตักบาตร ,เวลา ๐๗๓๐ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่หน่วย ,เวลา ๐๘๓๐ พิธีทางศาสนาอิสลาม (คณะกรรมการอิสลามจำนวน ๙ คน) ,เวลา ๐๙๐๐ พิธีทางศาสนาพุทธ (พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป)

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดประชุมชลธารา

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๖๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ร่วมกับ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต้อนรับคณะผู้แทนรัฐมนตรี รัฐกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ได้เยื่ยมเยียนครอบครัวและบุตรของกำลังพลที่ได้รับทุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ี

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ฉก.นราธิวาส พบปะ สื่อมวลชน

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท. โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับ ผู้แทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย และชมรมนักปั่นจักรยาน ๔ อำเภอในจังหวัด สงขลา ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเพื่อสบทบทุนซ่อมอาคารศูนย์ศาสนาอิสลามและจริยธรรม

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. มอบหมายให้ พ.ต.เชิดชัย ชูทิพย์ นายทหารฝ่ายยุทธการและการข่าว วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ. อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.และกำลังพล ร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร่วมลงนามแสดงความอาลัย และการยืนสงบนิ่ง ๙ นาที

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ. อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๖๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสัตตมาวาร (๗วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๖๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ. อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมพิธีตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดพิธีถวายอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย ณ บก.วส.๙๑๒ฯ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๒๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมให้กำลังพลออกกำลังกายเพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณรอบหน่วย ณ วส.๙๑๒ฯ

>>>อ่านต่อ<<<

ฟฟฟฟ

เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ประชุมสังการและแบ่งสายงานการบังคับบัญชา พร้อมชี้แจงการปฏิบัติงานในปีงปประมาณ ๒๕๖๐

>>>อ่านต่อ<<<