111

 นนน เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๕ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เดินทางมาพบปะประชาชน

>>>อ่านต่อ<<<

111

 นนน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ
พลเอกจีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมคณะ 

>>>อ่านต่อ<<<

111

 นนน เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

>>>อ่านต่อ<<<

111

 นนน เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๔ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศฝภ.นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

111

 นนน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดย พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓

>>>อ่านต่อ<<<

111

 นนน เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.)โดย กกส.สทพ.นทพ.ให้การต้อนรับ พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย

>>>อ่านต่อ<<<

111

 นนน เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๔ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาภาค ๓

>>>อ่านต่อ<<<

111

  นนนเมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๖๔ พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ.และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของ สนภ.๓ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

111

 นนน  เมื่อวันที ๓ พ.ย.๖๔ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางร่วมคณะ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

>>>อ่านต่อ<<<

111

  นนนเมื่อวันที่๒๘ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย

>>>อ่านต่อ<<<

111

 นนน เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.ทสส. เดินทางไปตรวจเยี่ยม

>>>อ่านต่อ<<<

111

 นนน เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางลงพื้นที่

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาสั่งการให้เตรียมความพร้อม

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา นำความห่วงใยจากรัฐบาล และ ผู้บัญชา การทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานในกิจกรรมการผลิตแอลกอฮอล์เจล

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุม

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี และราคาประหยัด บก.ทท. ประจำเดือน
ม.ค.๖๔

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี/รมว.กห

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานใน พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะให้การต้อนรับ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส.

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. กรุณาเดินทางมาเป็น ประธานเปิด

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นทพ. ได้จัดประชุมหารือการดำเนินงานจิตอาสา

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ วันที่ ๕-๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่  ๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สทพ.นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน นทพ. ประจำปี ๒๕๖๓

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และกำลังพล ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ นรม

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) นทพ. จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จว.ส.ป.

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ นทพ. จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส.

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ส.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุมสัญจร

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๓ ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) ผบ.นทพ. พร้อมคณะศิษย์เก่าฯ ร่วมงานวันพระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)
ครบรอบ ๑๓๓ ปี

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง เสธ.นทพ (ฝ่ายพัฒนา) ผู้แทน ผบ.นทพ. /ประธาน ในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนา

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ นพค.๕๒ และ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส./หน.ศปม. และ พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ร่วมคณะ

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ เดินทาง ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการ

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. พิเชฐ ตานะเศรษฐ และคุณสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ., พล.ต.ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ ผอ.สนภ.๒ นทพ. พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันทอวันที่ ๙ มิ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๓ บก.ทท. โดย นทพ. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย.๖๓

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานด้านการพัฒนา

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ.พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการ

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หัวหน้าชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายส่วนกลาง และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. กรุณามอบหมายให้ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) และคณะ

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ./หัวหน้าชุดตรวจคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ดร. นพดล โปธิตา ประธานบริหารบริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์
โปรเทค จำกัด

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ต. นนทวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง เสธ.นทพ.(ฝ่ายพัฒนา)
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชป.รค. (ศตก.)

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. 

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. 

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานด้านการพัฒนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงาน/โครงการ ทหารพันธุ์ดี"

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. รับมอบหน้ากากอนามัยรุ่น ๓ ชั้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น 

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ สำรวจพื้นที่คลองตาอูฐเพื่อตรวจความพร้อมในการพัฒนาคลองตาอูฐ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจผลการดำเนินงานของหน่วย โดย รับฟังการบรรยายสรุป ให้โอวาท พบปะกำลังพลของหน่วย

>>>อ่านต่อ<<<

111

  เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. , ผอ.สนภ.๓ นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

111

   เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม สนภ.๕ นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

111

   เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. เป็นประธานพิธี ร่วมกับ บริษัท

>>>อ่านต่อ<<<

111

   เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม ศฝภ.นทพ.

>>>อ่านต่อ<<<

 

  ผผ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ประธานคณะกรรมาธิการ

>>>อ่านต่อ<<<