เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ และ กำลังพล
สนภ.๔ สน.ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบาย ผบ.ทสส. และนโยบายรัฐบาลเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ให้สมบูรณ์ แข็งแรง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรม
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห