เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๐๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๕ เนื่องในโอกาสเดินทางมามอบของขวัญและ
อวยพรวันปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง วส.๙๑๒ฯ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห