เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน หมู่ที่ ๒ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ ได้สนับสนุนกิจ
กรรมนันทนาการ นิทรรศการ มาสคอต ไอศครีม และสอบถามพร้อมสำรวจผลการรับฟังสถานี
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห