เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.สนับสนุน
พิธีกรถ่ายทอดเสียง พร้อมทั้ง ผู้สื่อข่าว ในกิจกรรมโครงการตลาดนัดชุมชนทหาร ณ ตลาดนัดหน้า
อบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยมี พล.ต.เจตต์พัฒน์ ศรีวงค์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด สตูล
เป็นประธานในพิธี ในการนี้ วส.๙๑๒ ได้สัมภาษณ์ พ.อ.วีรพงศ์ จันทร์หอม ผบ.นพค.๔๕ สำหรับ
โครงการนี้ด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห