เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามินรอง หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการปั่นรวมใจไทย ๒ ตอน " จชต. กินดี อยู่ได้
เข้าใจกัน " ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๘ มี.ค. ๖๐ บนเส้นทางหลักในพื้นที่เมืองต้นแบบ " สามเหลี่ยม
มั่นคงมั่งคั่ง ยั้งยืน ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น ๑ อาคารเอนกประสงค์ ศอ.บต. อ.เมือง จว.ยะลา โดยมี
พล.ท. ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธาน ในการแถลงข่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห