เมื่อวันที่ี่ ๒๓ มี.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนบ้านโคกศิลา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ นิทรรศการ มาสคอต
ไอศครีม และสอบถามพร้อมสำรวจผลการรับฟังสถานี
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห