เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ร.อ.อรรถพล ศรีเปารยะ ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผธบ.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ผู้แทน หน.วส.๙๑๒ นำกำลังพลร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวัน
ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗
รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา
ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห