เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข ประจำปี ๒๕๖๐ และการแข่งขัน
ฟุตบอลคู่พิเศษ (ระหว่างทีม วีไอพี นราธิวาส พบกับ ทีมดาราช่อง ๗ สี) ณ สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส อ. เมือง จ. นราธิวาส โดยมี นายสิทธฺชัย ศักดา ผวจ. จ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห