เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๐ ณ
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จว.น.ธ. โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รอง
ผวจ.จ.นราธิวาส เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห