เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๘๑๒
สนภ.๔ นทพ.นำกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส
เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห