เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๐ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ หมู่ที่ ๑๓ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
ทั้งนี้ วส.๙๑๒ ได้สนับสนุน กิจกรรมนันทนาการ นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง แจกไอศครีม ของขวัญ
ของรางวัลให้กับเยาวชนในพื้นที่และสำรวจผลการรับฟังของสถานีกับผู้ที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห