เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ร.ต.อมร จันทร์ศรี รน.นชง.นทพ.ผู้แทน
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา
ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห