เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) เวลา ๐๙๐๐ โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรม
จิตอาสาชาวนราธิวาส"ทำดีเพื่อพ่อ" ร่วมพัฒนา"ถนนสายแห่งความจงรักภักดี"เพื่อเตรียมการปลูกดอก
ดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่ง ในห้วงวันพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ถนนศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้
วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนพิธีกรจำนวน ๒ นาย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห