เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ) เวลา ๐๙๐๐ โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรม
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๐ณ รร.บ้าน
ยะออ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน โดย
วส.๙๑๒ ฯ จัดกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมนันทนาการ และสำรวจผลการรับฟังของสถานี
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ มารับบริการเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห