เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับ
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา จัดมหกรรมการประกวดขับร้องเพลงอนาชีด ปณิธานความดีสู่อาเซียน ณ
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รอง เลขาธิการ ศอ.บต.
เป็นประธาน ภายในงานมีผู้ชมจำนวน ๔,๐๐๐ คน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห