เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล วส.๙๑๒ จำนวน ๑๐ นาย ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ PEAใส่ใจทุกชนิด
บริจาคโลหิต ๑๐ ล้านซีซี เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ
ที่ทำการชุมชน ๙๑๒ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน
ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห