เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
พร้อมกำลังพลจัดกิจกรรมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ครบรอบ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห