เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วม
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗
รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา
ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ฯ สนับสนุนพิธีกรในพิธีดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห