เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ฯ สนับสนุน
พิธีกรในพิธีดังกล่าว ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห