เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุม โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี
นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห