เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดเจ้าหน้า
ที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน ของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส,
พล.ต.ต.มนัส ศิกษมัต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส, นายชุมสาย เทพลิบ รองนายก
เทศมนตรีเมือง นราธิวาส, นายเสรีย์ แป้นคง เกษตรจังหวัดนราธิวาส, นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส, นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส แถลงข่าวภายในงาน
ทั้งนี้ วส.๙๑๒ฯ จัดผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ในงานดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห