เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดผู้สื่อข่าว ในการซ้อมใหญ่
การประชันเสียงนกเขาชวา ณ สนามสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.๕)
ก่อนจะลงสนามจริงในวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยในวันนี้มีนกเข้าร่วมซ้อม จำนวน ๕๖๖ นก
บรรยา กาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งมีเจ้าของนกจากพื้นที่ต่างๆ เช่น จาก จ.จันทบุรี พิษณุโลก มาเลเซีย
ได้เดินทางล่วงหน้ามาก่อนแล้วเพื่อลงซ้อม ณ สนามจริง โดยมี นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองนราธิวาส ให้การสัมภาษณ์
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห