เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๖๓๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบรอบ ๑ ปี โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
ณ วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งมี หน.ส่วนราชการ และประชาชนเข้า
ร่วมเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห