เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.นำกำลังพล
ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำ
ลองสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาย
ธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห