เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. นำกำลังพล
ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน ในพื้นที่ รับฟังสวดพระพุทธมนต์ (บทธัมมะนิยาม) และแสดงธรรมเทศ
นาเกี่ยวกับพระกรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ ๙ ณ พระเมรุมาศจำลอง สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห