เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดผู้สื่อข่าวสนับสนุน นขต.
นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ./ศบภ. นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ออกแจกจ่ายถุงยังชีพ/น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเกิด
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและตกสะสม เกิดน้ำป่าไหลหลาก
จากเทือกเขาตะเว ทำให้น้ำท่วมขังพื้นที่เกษตรกรรม และบ้านเรือนราษฎร จำนวน ๔๓ หลังคาเรือนในพื้น
ที่ ม.๗ บ.ท่าแพ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห