เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์
/สนับสนุน นขต.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืน
แผ่นดิน" เพื่อถวายราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่อง
ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดประชุมธาราสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี
จ.นราธิวาส ทั้งนี้มีส่วนราชการ ทหาร นักเรียน ประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห