เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.และส่วนราชการในพื้นที่
นราธิวาส เอกชน รัฐวิสาหกิจ ร่วม จัดซุ้มกิจกรรม/มอบของขวัญ เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำ
ปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย การแสดงบนเวที การประกวดการร้องเพลงร้อยดวงใจระลึกถึงพ่อของแผ่นดิน
การแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร เครื่องเล่นบ้านลม การเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล การประกวดวาด
ภาพระบายสี การบริการแจกจ่ายอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม แจกรถจักรยานจำนวน ๑๘ คันซึ่ง
มีผู้ปกครองและเด็กร่วมงานประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าคน โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รอง ผวจ.นราธิวาส
เป็นประธานในพิธี
             
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห