เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๔๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดชุดถ่ายทอด
เสียงการประกวด ขับร้องอนาชีด ในงานเมาลิดสัมพันธ์ รักษ์นบี "โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ
สถานศึกษาเอกชน"ณโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมี ดอกเตอร์วาทิต มีสนุ่น
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมี นักเรียนจากโรงเรียน
เอกชนต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห