เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง)
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผวจ.นราธิวาสเป็นประธาน ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ
และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม ทั้งนี้ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน
รอบพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห