เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๑ บริเวณด้าน
หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธาน ซึ่งมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห