เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห.
เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราษฎร์บูรณะ( วัดช้างให้) ต.โนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมี
พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ , พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ. และ
ผบ.นขต.สนภ.๔ นทพ. ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีในการนี้ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การสนับสนุน
ถ่ายทอดเสียงและจัดผู้สื่อข่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห