เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน
“คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่๖ โดยได้รับนโยบายภายใต้การนำของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญของ
ประเทศ และเป็นวาระแห่งชาติ ภายในพิธีในวันนี้ ได้มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และยังมี พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ร่วมคืนโฉนดแก่ประชาชนอีกด้วย นอกจากนี้ วส.๙๑๒ ฯ ได้สนับสนุนผู้สื่อข่าว การถ่ายทอดเสียง
ในการเชื่อมสัญญาณ ๕ จว. ชายแดนใต้เพื่อประชาสัมพันธ์พิธีดังกล่าวและนโยบายรัฐบาลต่อไป ณ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห