เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมต้อนรับและส่ง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ที่เดินทางเพื่อกราบนมัสการร่างของพระครูประโชติ รัตนานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดีและร่างพระสมุท์อรรถพร ขุนอำไพ ณ ที่ตั้ง
บำเพ็ญ กุศลวัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วน
ราชการให้การต้อนรับ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห