เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง) โดยมี
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ

และประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห