เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
พร้อมกำลังพล และสนับสนุนพิธีกร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนราธิวาส และพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ
และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่กว่า ๒,๕๐๐ คน พร้อมใจการสวมใส่ชุดจิตอาสาและเสื้อเหลือง
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห