เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ ก.ค.๒๕๖๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
- พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ, ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พร้อมทั้งการลงนามถวายพระพร ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. โดยมี
น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห