เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.สนับสนุนพิธีกร
ในกิจกรรม"จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ คลองยะกัง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ

ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาร่วมด้วย

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห