เมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมโครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ วัดประชุมชลธารา
ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห