สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส
เมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมเฝ้ารับ ส่งเสด็จฯ
ในครั้งนี้ด้วย ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห