เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน
ของดีเมืองนราประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง
จ.นราธิวาส และสนับสนุนชุดถ่ายทอดเสียง พร้อมรถประชาสัมพันธ์นำแห่ขบวนทางบก ในพิธีเปิด
แห่ริ้วขบวนของดีเมืองนรา ณ บริเวณประจำเวทีหน้าสำนักงานโครงการชลประทานนราธิวาส อ.เมือง
จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห