เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งประกอบพิธี
และกิจกกรมต่างๆดังนี้
๑.พิธีทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาสโดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
๒.พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน
๓.สนับสนุนพิธีกร ในพิธิจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห