เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห