เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดผู้สื่อข่าวสนับสนุน
นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. ลงพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อ
กันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือน โดยดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่ม
จำนวน ๕๐๐ ขวด ให้กับประชาชน ๑๘๐ ครัวเรือน ชุมชนบ้านโคกสะตอและบ้านท่าแพร ต.สุไหงปาดี
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ณ ชุมชนบ้านโคกสะตอและชุมชนบ้านท่าแพร ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี
จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห