เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนดารุสสลาม ร่วมรายการ วัยคิดวัยสร้างสรรค์ โดยสัมภาษณ์นักเรียน ที่สามารถสอบผ่าน
การคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จำนวน ๕ คน ของการสอบ TCAS
รอบ 1 PORTFOLIO การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๓ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ ร่วมให้การต้อนรับ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห