เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิด และสนับสนุนพิธีกรกิจ
กรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ น้ำตกปาโจ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาสโดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา
ร่วมเป็นจำนวนมาก
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห