เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. สนับสนุนผู้สื่อข่าวติดตาม
พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ในการเดินทางมาเยี่ยมเยียน นพค.42 และ นพค.45 สนภ.4 นทพ.
โอกาสนี้ได้พบปะกำลังพล ให้โอวาทและขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งได้พบปะเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพของ
นพค.42 และนพค.45 สนภ.4 นทพ. อีกด้วยณ นพค.42 สนภ.4 นทพ. ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลาและ
นพค.45 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมี ผอ.สนภ.4, ผบ.นพค.42 และ ผบ.นทพ.45 สนภ.4
ให้การต้อนรับ
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห