เมื่อวันที่ 12 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ คัดกรอง เฝ้าระวังและให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นที่สามารถแพร่กระจาย จากการสัมผัส มีกิจกรรมดังนี้ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปรอทวัดไข้อินฟาเรด,ให้สุขศึกษา กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ,ให้มีการทำความสะอาด รร.และบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่อง.สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในชุมชนแออัด,สาธิตการล้างมือที่ถูกต้อง ,สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ/สบู่เหลว,สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดูแลเด็ก นร.โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส บุคลากรโรงเรียน และเด็กนักเรียน 100 คน ทั้งนี้ วส.912ฯ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสบู่เหลวให้กับโรงเรียนณ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) อ.เมือง จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห